/files/images/hinh-anh-cty/Tan%20nien%202019/IMG_8863.JPG
SOUTHWEST TELECOM

Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Tây Nam Bộ – SOUTHWEST TELECOM  là 1 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền thông đa phương tiện có uy tín mang tầm vóc của khu vực miền Tây Nam Bộ. Southwest Telecom có vị thế và tiềm lực vững chắc trong thị trường viễn thông, công nghệ thông tin với mạng lưới hoạt động được phân phối rộng khắp tỉnh thành miền Tây Nam Bộ. Southwest Telecom không ngừng đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực và chất lượng sản phẩm dịch vụ...

Xem chi tiết