Cung cấp dịch vụ Domain, Hosting, Email

     

-         Đăng kí tên miền (.com, .vn, .net, .com.vn, …)
-         Duy trì Website ( Web Hosting)
-         Cho thuê máy chủ.
-         Cho thuê chỗ đặt máy chủ.