Cung cấp thiết bị Tin học

     

-         Cung cấp thiết bị và lắp đặt máy tính, PC, Laptop, Máy chủ ...
-         Cung cấp thiết bị máy in, máy photocopy …
-         Tư vấn các giải pháp lắp đặt hệ thống máy chủ ...
-         Khắc phục, bảo trì và sửa chữa máy tính PC, Laptop , Máy chủ …
-         Cấu hình hệ thống máy tính, máy chủ theo yêu cầu ...