LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

     

Với định hướng chiến lược và phấn đấu trở thành công ty chuyên nghiệp hàng đầu khu vực trong các lĩnh vực hoạt động chính như: Xây dựng công trình hạ tầng Viễn thông, Thiết kế Website, Phần mềm ứng dụng, Cung cấp dịch vụ Domain, Hosting, Email, Server Placing, Cung cấp thiết bị Tin học, Thiết bị Viễn thông, Tư vấn các giải pháp xây dựng công trình Công nghệ thông tin, Thiết kế và thi công, công trình Hệ thống mạng, Hệ thống Camera quan sát, Hệ thống báo cháy, Báo trộm, Lắp đặt hệ thống tổng đài Điện thoại, Quản trị hệ thống máy chủ, Quản trị hệ thống Website và cung cấp các giải pháp thương mại điện tử khác ...