SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC

     

Cơ cấu tổ chức trong công ty được bố trí theo mô hình chiến lược do Chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc đề ra với phương châm “Chất lượng uy tín là hàng đầu”, Southwest Telecom chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng banchức năng. Thêm vào đó, đội ngũ nhân lực có trình độ, chuyên nghiệp, các đối tác uy tín đã tạo nên một sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu Southwest Telecom trong việc cung cấp các dịch vụ tối ưu đến các Quý khách hàng và đối tác.