Tư vấn thiết kế và thi công, công trình hệ thống Mạng, Tổng đài Điện Thoại

     

-         Tư vấn thiết kế, xây dựng và thi công các công trình hệ thống mạng Lan, Wan, VPN ...
-         Thi công và lắp đặt hệ thống tổng đài Điện thoại ...
-         Thi công, công trình hệ thống mạng, tổng đài điện thoại theo yêu cầu …
-         Cung cấp thiết bị mạng, thiết bị tổng đài điện thoại thay thế và sửa chữa ...
-         Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng, tổng đài điện thoại, và khắc phục sự cố ...
-         Lắp đặt hệ thống chống sét cho hệ thống mạng Lan, điện thoại, Tòa nhà ...