Xây dựng công trình hạ tầng viễn thông

     

-         Xây dựng các công trình hạ tầng viễn thông tại các Dự án Chung cư, khu dân cư để cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình cho khách hàng.
-         Thi công kéo cáp, hàn nối các công trình treo và ngầm hóa cáp quang, cáp đồng cho các Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và truyền hình trên phạm vi toàn quốc.
-         Xây dựng, lắp đặt các công trình trạm phát sóng BTS.
-         Xây dựng các công trình ngầm hóa.
-         Cung cấp vật tư thiết bị và lắp đặt hệ thống phủ sóng tòa nhà IBS, BTS…
-         Cung cấp và lắp đặt thiết bị trong phòng máy, lắp đặt thiết bị nâng cấp mạng 3G, 4G theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà cung cấp.
-         Bảo quản bảo dưỡng mạng truyền dẫn, bảo quản bảo dưỡng nhà trạm và các công trình hạ tầng và thiết bị viễn thông khác.
-         Cung cấp, lắp đặt thiết bị thiết bị ngoại vi và phần mềm.
-         Tổ chức quản lý điều hành và khai thác dịch vụ cố định băng rộng.
-         Lắp đặt thiết bị viễn thông.
-         Lắp đặt thiết bị viba.
-         Lắp đặt thiết bị truyền dẫn quang.
-         Lắp đặt thiết bị truy nhập.
-         Lắp đặt thiết bị bộ đàm.
-         Lắp đặt thiết bị chống sét.
-         Lắp đặt thiết bị vô tuyết nội hạt.
-         Lắp thiết bị phụ trợ hỗ trợ cho việc giám sát bảo dưỡng nhà trạm viễn thông.
-         Lắp đặt thiết bị ADSL ...